Burn out- en stresscoaching

Indicaties voor burn out- en stresscoaching:

  • gevoelens en symptomen van stress, al dan niet werkgerelateerd
  • angst en paniek gevoelens of aanvallen, hyperventilatie
  • innerlijke onrust en piekeren
  • niet kunnen inslapen of doorslapen
  • tekort aan energie, uitgeput gevoel, gestresseerd gevoel
  • depressieve gevoelens, overspoeld worden door emotie, vaak huilen
  • niet kunnen ontspannen
  • moeilijkheden met het accepteren van de situatie of los laten van negatieve gedachten
  • ..

Stress kan voorkomen in zeer veel verschillende omstandigheden en ontstaat niet enkel bij een drukke agenda.

Ook bij burn out, depressie, rouw, ziekte, laag zelfbeeld, perfectionisme, faalangst… komt stress voor.  Relaties, werk- en familiale situaties, de manier waarop je over deze zaken en over jezelf denkt kunnen stressvol zijn.

Bij burn out coaching kijken we (ook) naar de situatie op het werk, die aanleiding geeft tot een burn out. We onderzoeken de verschillende facetten en kijken op welke manier hiermee omgegaan wordt ( Hoe wordt het werk georganiseerd?, Welke communicatie wordt er gehanteerd?, Welke verwachtingen leven er in de bedrijfscultuur?, Is er een mogelijkheid om grenzen af te bakenen?, Wordt er gepast gezorgd voor zichzelf en voor anderen?, Sluit de functie-invulling aan bij de interesse en talenten?, … ) Vervolgens kijken we wat nodig is om met deze factoren adequaat om te gaan en om terug energie en zelfvertrouwen op te bouwen om op gepast tijden de werkactiviteiten (in dezelfde of een andere job) terug te hervatten. Hierbij worden verschillende tools aangebracht.

In stresscoaching werken we in het hier en nu en onderzoeken welke situaties aanleiding geven tot stress. We kijken naar wat wenselijk zou zijn en exploreren de verschillende mogelijkheden om tot verandering te komen. Indien er geen verandering mogelijk is, kijken we hoe deze situatie kan losgelaten of geaccepteerd worden, opdat de stress vermindert of verdwijnt.

De wensen van de cliënt staan hierbij centraal, ikzelf geef tips en tools om mee aan de slag te gaan.