Over mezelf

 

Vanuit mijn ervaring, opleiding en expertise ben ik vooral gespecialiseerd in

 • Algemene thema’s zoals depressie, rouw, relatieproblemen, faalangst, laag zelfbeeld, angsten, psychosomatische klachten, moeilijkheden met communicatie, assertiviteit en sociale weerbaarheid, zelfzorg, …
 • Begeleiding bij werkgerelateerde klachten zoals burn-out, …
 • Begeleiding van (chronische) ziekte.
 • Begeleiding volwassenen in en na (echt)scheiding.
 • Stressmanagment en -coaching.
 • Online therapie voor mensen die in het buitenland verblijven of voor zieken of mensen met een fysieke beperking die moeilijk naar mijn praktijk kunnen komen.

Een overzicht van mijn opleidingen en werkervaringen:

Ik hanteer voornamelijk de methodiek van Acceptance and Commitment Therapy, aangevuld met interventies en modellen uit verschillende andere therapeutische kaders.

Opleidingen:

 • Bachelor in sociaal-agogisch werk, HUB, campus gezinswetenschappen, Brussel, 2006-2009
 • Postgraduaat Familiale bemiddeling, KHLeuven, 2007-2008
 • Opleiding psychotherapie in de Interactionele Vormgeving; individuele therapeut, relatietherapeut, kinder -en jongerentherapeut, Educatieve academie, Antwerpen, 2010-2014
 • Verdieping contextuele therapie, Educatieve Academie, Antwerpen, 2015-2016
 • Training Alexanderconcept bij Ander Leven in Nederland, 2016
 • Psych-K basiscursus, Voluit Leven, Pellenberg, 2017
 • Psych-K pro cursus, Voluit Leven, Pellenberg, 2017
 • Master in de klinische psychologie in opleiding, Vrije Universiteit Brussel, 2016
 • Korte training Compassion Focus Therapy, Educatieve academie, Antwerpen, 2020
 • Brainspotting, Educatieve academie, Antwerpen, 2020
 • Basisopleiding Acceptance and commitment therapy, Allegre, Hasselt, 2020

Op het programma:

 • Verdiepingsopleiding, Acceptance and commitment therapy, Allegre, Hasselt, 2020
 • Opleiding burnoutcoaching (digitaal), Open mind, Gent, 2020
 • Korte opleiding Acceptance and commitment therapy bij chronische pijn en vermoeidheid, Allegre, Hasselt 2020
 • Korte opleiding Acceptance and commitment therapy en lichaamswerk, Allegre, Hasselt 2020
 • Opleiding loopbaanchoaching volgens ACT, Anthenthiek, Hasselt 2021

Werkervaring:

 • Medewerker Netwerk Leerrecht, Leuven, 2008-2015
 • Medewerker sociale onderzoeken voor de rechtbank, Leuven, 2013-2014
 • Zelfstandige psychotherapeut bij Estribo, praktijk voor Psychotherapie en Familiale bemiddeling, Wilsele, 2012-2017
 • Eigen praktijk als zelfstandig psychotherapeut en coach, Wilsele, 2017 tot heden.
 • Psychotherapeut bij Pulso Europe, voor begeleiding van werknemers van bedrijven, Kessel-lo, 2019 tot heden.

Zolang ik me herinner heb ik interesse in mensen en hun ‘bezieling’. Hoe mensen ze zich voelen, waar ze mee bezig zijn, welke dromen ze koesteren, … zijn vragen die me danig boeien. Vanuit deze interesse ben ik mij gaan scholen in psycho-therapeutisch werk.

Ik ben gestart met een opleiding sociaal-agogisch werk aan de Hogere Universiteit Brussel, campus gezinswetenschappen. Hier werd ik opgeleid in verschillende domeinen, waarbij het kind in een (kern)gezin centraal stond.

Na deze opleiding kreeg ik een job aangeboden (Netwerk Leerrecht) in een Time-out project dat jongeren begeleidt die vastlopen in hun schools traject. Bij een aantal van deze jongeren wordt hun functioneren verstoord door psychologische problematieken. Ik merkte dat ik dieper wou ingaan op deze problemen en mensen wou begeleiden in hun zoektocht naar een beter functioneren en leven.

Deze ervaring inspireerde me tot het volgen van een 4-jarige opleiding aan de Educatieve Academie in Antwerpen. Deze psychotherapieopleiding in de Interactionele Vormgeving, kortweg I.V, is een integraal model dat verschillende stromingen (systeemtheorie, NLP,  gestalttheorie, contextuele theorie, gedragstheorie, interactionele vormgeving, …) combineert. In I.V. worden deze verschillende invalshoeken samengebracht in een integratief model. Een therapeut in de Interactionele Vormgeving beschikt als het ware over een ‘toolbox’ van inzichten en interventies, waarbij hij of zij het groter geheel niet uit het oog verliest. De therapeut kiest wat past bij de persoon van de cliënt, afhankelijk van de vraag en de noden.

Gelijktijdig kwam ik in contact met conflictueuze echtscheidingssituaties (door sociaal onderzoek via de rechtbank). De impact van dit conflict binnen het gezin is nefast voor het welbevinden van de betrokken kinderen. Met als doel (ex)partners beter te leren communiceren en hen te begeleiden in het maken van standvastige afspraken, volgde ik een postgraduaat in Familiale Bemiddeling aan de Katholieke Hogeschool Leuven.

Zowel in de therapie-opleiding , als in het postgraduaat in Familiale Bemiddeling kreeg ik kennis van het contextuele gedachtengoed van psychiater Iván Böszörményi-Nagy. De manier waarop hij naar generaties en naar de balansen in relaties kijkt, boeide me danig, zodat ik een bijscholing volgde ter ondersteuning.

In het kader van mijn interesse in chronische pijn en chronische vermoeidheid, volgde ik een training van het Alexanderconcept bij Ander Leven in Nederland en verschillende modules in Psych-K. Deze opleidingen gaven mij een uitgebreid kader ivm de oorzaken en de begeleiding van stress en stresscoaching, gerelateerde aan verschillende domeinen zoals chronische ziekten, depressie, burn-out, angst, …

Ik ben mij vervolgens verder gaan verdiepen in begeleiding van mensen met een ziekte en alle gerelateerde aspecten van hun situatie.

Momenteel volg ik een traject binnen de Masterpleiding van Klinische Psychologie aan de Vrije Universiteit Brussel, richting Levenslooppsychologie.

Hier kwam ik Acceptance and Commitment Therapie tegen. Deze stroming heeft me danig geboeid dat ik mij hierin ben gaan verdiepen door verschillende cursussen en bootcamps. 

Sinds ik voor Pulso Europe werk waar ik werknemers van bedrijven begeleid, heb ik mij ook steeds meer verdiept in werkgerelateerde problemen en burn-out.

Ik ben lid van de beroepsvereniging VVTIV en volg op regelmatige basis intervisie en supervisie en bijscholingen.

Ik werk samen met huisartsen en psychiaters en ik verwijs door naar collega’s indien aangewezen.